Hanna Wierts

Verandering is voor mij onlosmakelijk verbonden met weten waar je naar toe wilt, weten wat je los wilt laten en de kracht om in beweging te komen. In mijn werk als trainer, adviseur en coach zijn dit de ingrediënten waar ik mee werk. Of het nu verandering op organisatie-, team- of individueel niveau betreft. In de herfst van 2000 startte ik Fermate op om vanuit een inspirerend netwerk van mensen, met een gemeenschappelijke visie, een meerwaarde te leveren aan verandering bij mensen in organisaties. Vanaf 1987 ben ik werkzaam als in- en extern adviseur en manager op het gebied van organisatieontwikkeling. Daarnaast ben ik met veel plezier docent in het Post-HBO onderwijs op het gebied van organisatiekunde, personeelsmanagement en organisatieverandering. De laatste jaren richt ik mij op professional/specialist development.

Hanna Wierts

Verandering is voor mij onlosmakelijk verbonden met weten waar je naar toe wilt, weten wat je los wilt laten en de kracht om in beweging te komen. In mijn werk als trainer, adviseur en coach zijn dit de ingrediënten waar ik mee werk. Of het nu verandering op organisatie-, team- of individueel niveau betreft. In de herfst van 2000 startte ik Fermate op om vanuit een inspirerend netwerk van mensen, met een gemeenschappelijke visie, een meerwaarde te leveren aan verandering bij mensen in organisaties. Vanaf 1987 ben ik werkzaam als in- en extern adviseur en manager op het gebied van organisatieontwikkeling. Daarnaast ben ik met veel plezier docent in het Post-HBO onderwijs op het gebied van organisatiekunde, personeelsmanagement en organisatieverandering. De laatste jaren richt ik mij op professional/specialist development.

 
SIJTZE VERBEEK

Als mensen zich helemaal durven geven zowel in als buiten hun werk, kan ik daar echt van genieten. In de trainings- en ontwikkelprogramma’s die ik begeleid richt ik me vooral op het komen tot de kern van wat mensen beweegt en belemmert, waar ze van dromen en waar ze bang voor zijn. Ik richt me op het hier en nu, altijd in direct contact. Ik weet dat de ratio belangrijk is en tegelijkertijd ook nietszeggend is zonder verbinding met het gevoel. Daarom werk ik graag met speelse vormen die een beroep doen op zowel de rechter- als de linker hersenhelft. Kortom: Een Soft-ware specialist.

 
WENDY DERKSEN

Bewegen, in de meest ruime zin van het woord, is de kern van mijn activiteiten en mijn eigen levensloop/loopbaan. Wat drijft en beweegt jou en mij? Waar zit je energie en waarop loop je leeg? Van buiten naar binnen en weer van binnen naar buiten. Zowel in organisatieadvies en trainingen als in mijn eigen leven is dit de rode draad. Bij de veranderingsprocessen die ik als interim-manager
en HR-adviseur bij organisaties begeleid en faciliteer. Bij trainingen die ik geef op het gebied van communicatie, managementvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. En in mijn eigen ontwikkeling van docent bewegingsonderwijs en zelfstandig horeca ondernemer naar organisatieadviseur, trainer en coach.

 
PAUL TOEBES

Ik omschrijf mijn werk vaak gemakshalve als ondersteuning bieden bij de vraag: hoe komen wij van A naar B. Mijn klanten hebben diverse benamingen voor mijn bemoeienissen: trainer, (team)coach, docent, (proces)begeleider, leercoach, adviseur, vriend.

Mensen maken de organisatie en organisaties maken mensen.
En waar mensen (samen) werken ontstaan vragen, dilemma’s problemen en soms conflicten. Dan helpt het om iemand van buiten erbij te halen.

Mijn uitgangspunt is dat de mensen met wie ik werk (bijna) alle kennis in huis hebben om hun problemen en vraagstukken op te lossen. Om de een of andere reden kunnen ze er (nu) echter niet bij. Mijn interventies, vragen, aansporingen, uitdagingen, confrontaties of  prikkelingen kunnen hun daarbij helpen.

Ik hecht grote waarde aan permanente educatie, van mijzelf en van de mensen met wie ik werk.

In mijn werk ben ik op zoek naar hoe mensen zichzelf stoppen, belemmeren, in de weg zitten. Mijn interventies zijn erop gericht dat mijn klant(en) lucht en ruimte in hun eigen denken, aannames, kernovertuigingen en zienswijzen kunnen aanbrengen.

Ik maak daarbij o.a. gebruik van het gedachtegoed van Edu Feltmann, verwoord in de theorie van het denkadviseren. Verder gebruik ik de methodieken van Voice Dialogue (zoals ontwikkeld door Hal en Sidra Stone) of ik grijp terug naar de onderzoeksmethode geënt op Socrates; in Nederland vooral geïntroduceerd door Jos Kessels.

Mijn ervaringen liggen in mijn werk als organisatie adviseur bij KPN, mijn verbondenheid aan de Baak en mijn werk sinds 1998 als onafhankelijke adviseur/trainer/coach. Zie verder www.humanizing.nl

PAULINE VAN DER MIK

Inhoudelijk goed zijn in je werk is één ding. Effectief zijn in je werk (en in je leven) vereist effectief communiceren met klanten/opdrachtgevers en collega’s. Volgens mij kun je het belang van echt “luisteren” niet overschatten. “Luisteren” levert waarderend inzicht en begrip op. Ook wanneer mensen de moed hebben om zichzelf te laten zien, zullen ze hierdoor aan kracht en invloed winnen.
In de trainingen die ik verzorg, is het verhogen van de effectiviteit van de communicatie het centrale thema. Ik vind het leuk om samen te kijken hoe iemand overkomt bij een ander. Komen de intenties over het voetlicht zoals bedoeld? Welke overtuigingen helpen je daarbij en welke zitten je dwars?

Sinds 2000 geef ik communicatietrainingen als zelfstandig trainer. Daarvoor werkte ik acht jaar als trainer/opleidingsadviseur bij een grote instelling. Ik verzorg trainingen voor management, voor medewerkers, voor teams en voor professionals/specialisten. Voor professionals geef ik onder andere ontwikkeltrajecten “adviseren”. In mijn trainingen werk ik graag met kleine groepen waarbij ik op een veilige, constructieve en soms ook confronterende manier persoonlijke groei stimuleer. Mijn kracht:  enthousiasme dat de deelnemers stimuleert.

 
 
ERIK DERNEE

Ik ben gefascineerd door de thema's verandering, groei en transformatie. Als professional ben ik er van overtuigd dat ik in mijn verschillende rollen daarbij anderen het best kan faciliteren indien en voorzover ik deze thema's in mijn persoonlijk en professionele leven tot leven breng. Dat houdt me gemotiveerd, fris en tintelend.

Ooit stond ik aan de wieg van het leukste festival van Nederland: het Terschellings Oerolfestival. In de rol van zakelijk leider kon ik daar mijn passie voor de schoonheid van de natuur combineren met mijn liefde voor muziek, theater en beeldende kunst. Mijn fascinatie voor menselijke en organisatorische veranderingsprocessen zette me op het spoor van mijn huidige rol van consultant, coach, trainer en facilitator.

 
CONTACT GEGEVENS
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

Specialist Development B.V.

Assendorperdijk 1, 8012 EG Zwolle.  

088 422 9400

KvK: 65733398
IBAN: NL 25 RABO 0360 4716 84

Door je in te schrijven ga je akkoord met het privacyreglement

Door je in te schrijven ga je akkoord met het privacyreglement

 © 2017 Specialist Development             Privacyreglement           Algemene voorwaarden